طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ بیمه تامین اجتماعی، تمامی کارفرماها موظف هستند تا کارگران خود را بیمه کنند و حق بیمه آنها را پرداخت کنند. کارفرما ممکن است شخصی حقیقی و یا حقوقی باشد که طرف قرارداد با کارگرها و افراد دیگر است. تمامی کارفرماها موظف هستند تا کارگرهایی که دارای بیمه تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی هستند را بیمه کنند و در صورتی که این کار را انجام ندهند متحمل تعقیب کیفری و پرداخت جریمه ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه می‌شود که موظف به پرداخت آن بوده‌اند اما پرداخت نکرده‌اند.

حق بیمه باید توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که این حق بیمه ۳۰ درصد حقوق کارگر می‌باشد و از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است. تمامی کارفرماها مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.


اگه لیست بیمه ارسال نشود جریمه چقدر است‌؟

هر کارفرما وظیفه دارد با شروع کردن کار توسط کارگر در پایان هر ماه لیست بیمه او را طبق حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی بفرستد و همینطور به دارایی مالیات پرداخت کند. ارسال کردن مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما تنها بر عهده کارفرما می‌باشد و کارگرها هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت آن نخواهند داشت. در صورتی که کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند با مراجعه به یک شعبه بیمه برای شکایت کردن از کارفرما اقدامات لازم را انجام دهد و از شعبه تقاضای بازرسی کند. در چنین شرایطی همانطور که گفته شد کارفرما مجبور به پرداخت جریمه می‌شود که این جریمه حدود ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه می‌باشد.


جریمه عدم ارسال لیست بیمه در مهلت قانونی چند درصد است؟

تمامی کارفرماها وظیفه دارند در زمان مشخص حقوق بیمه و بیمه بیکاری برای کارگران خود را پرداخت کنند. در صورتی که کارفرما در موعد مقرر در قانون تمام حق بیمه یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند علاوه بر اصل حق بیمه و بیمه بیکاری مجبور به پرداخت جریمه نقدی در مبلغ بسیار بیشتر از حق بیمه سر هر ماه خواهد شد.

مبلغ جریمه نقدی که کارفرما مجبور به پرداخت آن است طبق مبلغ بدهی ماهانه می‌تواند چیزی معادل ۷ الی ۲۲ تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه باشد. طبق مواردی که گفته شد هنگامی که کارفرما کارگران خود را بیمه نکند و یا حق بیمه آنها را در برخی از ماه‌ها پرداخت نکند موظف به پرداخت جریمه نقدی با مبلغ بسیار بیشتر می‌شود. علاوه بر جریمه کارفرما وظیفه دارد تا حقوق کارگر را نیز پرداخت کند که این موضوع در حالی است که ضمانت اجرای قانونی برای اجبار کارفرما به پرداخت حق بیمه در نظام قانونی وجود دارد و با رعایت نکردن آن مشکلات زیادی برای کارفرما به وجود می‌آید.


نکات مربوط به جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی

جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی یک مسئله مهم است که باید به آن توجه کنیددر اکثر کشورها، اگر شما به پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی دیرکرد داشته باشید، ممکن است مجبور به پرداخت جریمه تأخیر شویددر ایران نیز، قانون حقوق بیمهای کارگران و مصوبات مربوطه مقرراتی را در این زمینه تعیین کردهاند.

بهطور کلی، نکات مربوط به جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی عبارتند از:

۱٫ 
نرخ جریمهمعمولاً نرخ جریمه بر اساس درصدی از مبلغ تأخیر محاسبه میشوداین نرخ ممکن است بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی محلی و ملی تعیین شود.

۲٫ 
زمان تأخیرقانون ممکن است مقرر کند که پس از چند روز یا چند هفته تأخیر، جریمه باید پرداخت شود.

۳٫ 
برخی تسهیلاتبرخی از کشورها ممکن است برای شرایط خاصی مانند بیماری، بارداری یا مشکلات دیگر،  تسهیلاتی را برای پرداخت حق بیمه فراهم کنند.

۴٫ 
روشهای پرداختبعضی از سازمانهای تأمین اجتماعی، روشهای پرداخت الکترونیکی و آنلاین را ترویج کرده و ممکن است به عنوان انگیزههایی برای پرداخت به موقع و جلوگیری از تأخیر قابل استفاده باشند.

مدت پرداخت حق بیمه

مهلت قانونی برای تحویل دادن لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه طبق قانون تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می‌باشد و کارفرماها کارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما کتاب ۵ نفر کارگر دارند این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود.


شکایت از کارفرما بخاطر جریمه پرداخت نکردن بیمه

تعدادی از کارفرماها تمایلی به بیمه کردن کارگران خود ندارند و یا مایل هستند تا حق بیمه آنها را به صورت نقدی به کارگران بپردازند. در تمامی مواردی که کارفرما اقدام به بیمه کردن کارگر نکند، کارگر می‌تواند اقدام به شکایت از کارفرما کند. باید توجه داشته باشید در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی اجتناب کند نیازی به شکایت توسط کارگر نمی‌باشد مشکل میان کارفرما و تامین اجتماعی می‌باشد.

برای شکایت کردن از کارفرما لازم است کارگر با داشتن مدارک هویتی و قرارداد کار به اداره کار مراجعه کند و بابت بیمه نشدن اقدام به شکایت کند. همانطور که گفته شد بر اساس قانون تامین اجتماعی کارفرما ممکن است مجبور شود مبلغی ۲ تا ۱۰ برابر مبلغ حق بیمه مربوطه را به عنوان جریمه بپردازد. صورتی که قرارداد شفاهی باشد تنها کافی از کارگر مدارکی را که نشان دهنده وجود رابطه کار بین او و کارفرما می‌باشد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *