شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

میزان پاداش مامورین مالیاتی در سال ۹۷

میزان پاداش مامورین مالیاتی در سال ۹۷

مبلغ پاداش مامورین مالیاتی بر اساس لایحه سال ۹۷ چه میزان است ؟ 

بر اساس لایحه سال ۱۳۹۷ که چندی قبل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در یکی از بندهای آن هزینه ای بالغ بر ۹۱۰ میلیارد تومان جهت تشویق مامورین مالیاتی برای ارتقا و افزایش وصول مالیات پیش بینی شده است . در صورتی که این رقم در لایحه بودجه به تصویب برسد این مبلغ به ۳۷ هزار مامور مالیاتی تعلق خواهد گرفت . کل اعتبار در نظر گرفته شده  در لایحه سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای وزارت امور اقتصاد و دارایی در منظور شده است . همچنین در صورت تصویب مجلس جهت بررسی و نظارت بر بانکها و بیمه ها مبلغ ۵۰ میلیارد تومان نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق خواهد گرفت.

حسابداری,خدمات حسابداری,شرکت حسابداری

09034915617 whatsapp 02188196080 phone