شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

نحوه حساب کردن مالیات بر ارزش افزوده

نحوه حساب کردن مالیات بر ارزش افزوده

نحوه حساب کردن مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، مبلغی پرداختی از طرف افراد شاغل و شرکت های اقتصادی به منظور بهره مندی از امکانات موجود در سطح جامعه می باشد . در تعریفی ساده تر می توان گفت که این پدیده بخشی از درآمد اقتصادی دولت هاست که برای رشد و شکوفایی عمومی جامعه از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط اخذ می گردد .حال اگر بخواهیم تعریفی دقیق از نحوه حساب کردن مالیات بر ارزش افزوده داشته باشیم ، باید ابتدا تعریفی از مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهیم تا بتوانیم دیدگاه عمیق تری از این عبارت اقتصادی داشته باشیم .

مالیات در حالت کلی دارای  دو زیر گروه مالیات مستقیم و غیر مستقیم است . مالیات مستقیم ، مالیات بر درآمدها ، سود یا مالیات بر ثروت و نام هایی مشابه ، بطور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود . از جمله مالیات های مستقیم می توان به مالیات بر دارایی ، مالیات بر املاک ، مالیات بر مشاغل ، و مالیات بر حقوق اشاره کرد که هر کدام از آنها دارای تعاریف و قوانین خاص خود می باشند . مالیات غیر مستقیم هم مالیاتی است که از خریدار یک کالا یا خدمت گرفته شده ، پرداخت کننده آن فرد معینی نیست و توسط چندین واسطه از مصرف کننده نهایی ستانده می شود .

در همین راستا باید دانست که مالیات بر ارزش افزوده که زیر مجموعه ای از این گروه است ، مالیاتیست که در چرخه  واردات ، تولید و پخش محصول بر حسب گردش پولی که در این بازه داشته است ، دریافت می گردد . برای تفهیم بهتر این نوع مالیات می توان سیکل تولید کاغذ تا رسیدن آن به دست مشتری را مثال زد . در این مثال برای آنکه کاغذی وارد بازار شود ، باید ابتدا درختی قطع و سپس در کارخانه تبدیل به محصول قابل استفاده شود . بدیهیست که بعد از تولید آن برای انتقال و پخش محصول مذکور در بازار ، همچون تولید آن نیاز به صرف منابع مالی داریم . بنابراین تا رسیدن کالای مورد نظر به دست مصرف کننده ، با گردشی مالی مواجه هستیم که بر اساس قانون فوق الذکر این سیر تولید با شکل های گوناگون ملزم به پرداخت مالیات می باشند ، اما از آنجایی که آخرین مرحله از این چرخه مصرف کننده می باشد ، او ملزم  به پرداخت مالیات است .

نحوه حساب کردن مالیات بر ارزش افزوده در شرکت حسابداری به روش تولید یا تفریق ، توزیع و جمع و روش مصرف هزینه انجام می پذیرد .  شایان ذکر است که روش‌های تولید و توزیع در سطوح مختلف ، از یک واحد اقتصادی تا اقتصادی کلان قابل محاسبه می‌باشد . امروزه و در شرایط فعلی مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ % می باشد که برای راحتی محاسبات آن را ۱۰% منهای ۱% در نظر می گیرند ؛ بطور مثال چنانچه محصولی با ارزش ۱۸۰ هزار تومان خریده باشیم که مشمول پرداخت مالیات باشد ، مبلغ ۱۶٫۲۰۰ تومان به عنوان مالیت بر ارزش افزوده به مبلغ نهایی فاکتور ما اضافه می شود که از طریق معادله ۱۰%=۱۸٫۰۰۰ تومان منهای ۱%=۱۸٫۰۰۰ برابر است با ۱۶٫۲۰۰ تومان محاسبه گشته است .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone