شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

نحوه شناسایی حساب‌های غیرتجاری به تجاری و مشمول شدن مالیات این حساب

نحوه شناسایی حساب‌های غیرتجاری به تجاری و مشمول شدن مالیات این حساب

به حساب‌های بانکی اشخاصی که برای انجام فعالیت‌های شغلی از آن استفاده می‌شوند، حساب‌های تجاری گفته می‌شود. اینگونه حساب‌ها مشمول پرداخت مالیات به دولت می‌شوند. در این مطلب می‌خواهیم در رابطه با حساب‌های تجاری اطلاعاتی را در اختیار شما بگذاریم و بگوییم چه تفاوتی با حساب‌های غیر تجاری دارند تا بتوانید تفاوت میان این دو حساب را با یکدیگر تشخیص دهید. همچنین در ادامه در رابطه با مالیات پرداختی حساب‌های تجاری نیز اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

حساب‌های تجاری

شاید بهتر باشد برای دانستن حساب تجاری مثالی را برایتان بازگو کنیم. برای مثال شخصی دارای یک مغازه پوشاک است که ۲ دستگاه کارت‌خوان فعال در مغازه خود دارد. همچنین علاوه بر حساب‌هایی که به کارت‌خوان متصل هستند، یک حساب دیگر برای مشتریان غیر حضوری خود در نظر گرفته است. این شخص ۲ حساب دیگر جهت امور غیر شغلی خود دارد که برای مخارج شخصی از آن‌ها استفاده می‌کند. در نتیجه این فرد دارای ۳ حساب تجاری و ۲ حساب غیر تجاری است.

همان‌طور که در مثال خوانید به حسابی که برای انجام امور شغلی از آن استفاده شود، حساب تجاری گفته می‌شود. این نوع حساب‌ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند که دولت مقدار آن را تعیین می‌کند.

حساب‌های غیر تجاری

حساب‌های غیر تجاری به حساب‌هایی گفته می‌شوند که جهت انجام امور شخصی، برای امور پس انداز یا دریافت وام مورد استفاده قرار می‌گیرند. گردش این‌ حساب‌ها اگر به گونه‌ای باشند که ربطی به فعالیت‌های اقتصادی نباشند، مشمول مالیات نمی‌شوند.

روش شناسایی حساب تجاری

حساب‌های تجاری به روش‌هایی که در ادامه ذکر می‌شوند قابل شناسایی هستند.

  1. گرفتن حساب‌های تجاری از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند.
  2. حساب‌هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند.
  3. حساب‌هایی که مجموع واریزی‌هایشان بیش از ۳۵ میلیون باشد.
  4. حساب‌های متعلق به شرکت که حساب تجاری محسوب شوند.

مالیات حساب‌های تجاری

بر اساس احکام اعلام شده توسط دولت، تمام حساب‌هایی که متعلق به اشخاص حقوقی باشند، حساب‌ تجاری محسوب شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. همچنین اشخاص حقیقی اگر در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند یا واریزی‌هایشان در ماه بیش از ۳۵ میلیون باشند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. اگر احیاناً کسی با انجام اموری مانند بورس، صندوق وام‌های خانگی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشد، با ارائه مدارک معتبر و اثبات اینکه تراکنش‌ها به واسطه امور غیر تجاری بوده‌ا‌ند، می‌تواند خود را از پرداخت مالیات به دولت معاف کند.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone