شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری

هزینه نوشتن دفاتر حسابداری می دانیم که همه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیتی اقتصادی بوده و مشمول پرداخت مالیات هستند ، ملزم به ارائه کیفیت و کمیت اقدامات خود در طی یک سال گذشته در قالب گزارشی مکتوب به اداره مربوطه می باشند . بی تردید تسلیم این گزارشات مستلزم ارائه در قالبی خاص و استاندارد می باشد ، چرا که در غیر این صورت ممکن است فردی گزارش خود را در چند برگه بی نظم ، فردی در یک دفتر ۴۰ برگ و دیگری در جلدی زرکوب تحویل دهد ، این در حالیست که به تعداد این دفاتر نحوه نگارش منحصر بفرد وجود داشته و برای مطالعه و بررسی گزارش یک ساله کشور ده ها سال زمان و هزاران کارمند نیاز می باشد .

از این رو دفاتر روزنامه و کل به عنوان قالبی استاندارد که همگان ملزم به پر کردن آن تحت قوانینی خاص می باشند ، گزارشی مفصّل اما واضح از عملکرد اشخاص فوق الذکر می باشد ؛ گزارشی که عده فراوانی ارائه آن را دردسر ساز خوانده و با عدم تحویل آن علی الراس شدن را ترجیح می دهند . در همین راستا نوشتن دفاتر حسابداری امری بس تخصصی و دشوار می باشد که از توانایی افراد نا آشنا و مبتدی خارج است .

دفتری که یک خط خوردگی کوچکش می تواند به ابطال کلی و عدم پذیرش آن منتهی شود به دستانی ماهر و مجرب برای پر شدن نیاز دارد . در همین رابطه مجموعه های فراوانی با پذیرش این مسئولیت ، در قالب حسابداری پیمانکاری این وظیفه خطیر را بر عهده گرفته که به بررسی میزان حق الزحمه آن ها پرداخته ایم . هزینه نوشتن دفاتر حسابداری و اینگونه خدمات حسابداری به میزان اسناد یک مجموعه وابسته است ؛ لذا بدیهیست که ثبت وقایع روزانه و سالانه شرکتی با ۱۰ فاکتور در ماه با مجموعه دیگری که دارای ۱۰۰ فاکتور در ماه می باشد یکسان نیست . در ادامه کیفیت خروجی کار این افراد نیز با یکدیگر متفاوت است.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone