شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

پذیره نویسی چیست

پذیره نویسی چیست

پذیره نویسی چیست : برای پی بردن به این که پذیره نویسی چیست باید در ابتدا با معنای لغوی و سپس با ابعاد آن آشنا شویم . در لغت این کلمه به معنای نگارش و یا توقیع در پای سندی است برای تعهد به انجام کار مرقوم شده در آن . از جایی که پذیره نویسی بیشتر در شرکت های سهامی کاربرد دارد در این مبحث بیشتر به این شرکت ها خواهیم پرداخت . بر اساس ماده ۳۸ قانون تجارت تنها زمانی یک شرکت سهامی اجازه تشکیل دارد که تأیید سرمایه شرکت از سوی کسانی که ان را تأمین می کنند در یک جلسه انجام گیرد ، به عبارتی تعهد در پرداخت هر میزان سهام برای کسانی که آن را پرداخت می کنند به امضاء کلیه اشخاص می رسد و هر کدام از آن ها میزان سهام متعهد شده و مبلغی را که حاضر می شود تا در زمان توقیع برگه ها به صورت نقد پرداخت کند را در جلو اسم خود نوشته و امضاء می کنند . در کل پذیره نویسی در یک مرحله انجام می شود و مؤسسان در مراحل بعد با انجام تشریفاتی به تأسیس شرکت اقدام می کنند .

پذیره نویسی چیست

در مورد شرکت هایی که در جلب سرمایه به مردم مراجعه می کنند تعهد به تأمین سرمایه در یک مرحله انجام نمی شود و بیشتر به صورت تدریجی است ، به همین خاطر تشکیل شرکت در این مورد تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که تمامی سرمایه تعهد شده تأمین گردد . افرادی که به تأسیس این شرکت ها اقدام می کنند باید روندی را در نظر بگیرند تا وجوه سرمایه گذاران در صورت عدم تشکیل شرکت بتواند به آن ها عودت داده شود و از بین نرود . قانون تجارت برای پذیره نویسی مقررات خاصی را تعیین کرده است ، ولی از آنجا که بیشتر شرکت های سهامی پذیرفته شده جنبه خصوصی داشته و در مدت زمان اندکی شکل گرفته اند ، کمتر به مقررات پذیره نویسی در داخل کشور عمل شده است ، در مقابل می توان از رعایت کامل این مقررات در هنگام تشکیل بعضی از شرکت ها و بانک های خصوصی نام برد .

 

پذیره نویسی عمومی برای سهام

در پذیره نویسی عمومی در تأمین سرمایه لازم برای شرکت ها قوانین پیش بینی شده با مقررات سایر کشور ها کاملاً مطابقت دارد ، به این منظور افراد باید برگه ای را مبنی بر قبول و تعهد به پرداخت بهای هر سهم امضا کنند ، که این عمل را پذیره نویسی عمومی سهام می گویند .افراد باید در مدت تعیین شده برای پذیره نویسی به بانک مراجعه کرده و با تکمیل و امضا برگه تعهد سهم ، مبلغ تعیین شده در پرداخت نقدی را واریز و رسید خود را دریافت می کنند . سهامداران محترم باید در نظر داشته باشند که با امضا سند پذیره نویسی ، اساسنامه شرکت سهامی و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام را پذیرفته اند .

قانون برای دوره پذیره نویسی مهلتی را تعیین نکرده است و مؤسسان شرکت می توانند آن را چند بار نیز تمدید کنند . افراد و شرکت هایی که خدمات حسابداری را انجام می دهند باید در ثبت عملیات مالی این گونه شرکت ها دقت بیشتری بخرج دهند ، چرا که با تعداد افراد بیشتری سرو کار خواهند داشت .

روش پذیره نویسی سهام

روش-پذیره-نویسی-سهام

برای پذیره نویسی سهام یک شرکت باید در ابتدا طرحی از طرف همه موسسین تهیه شده باشد و همه آن ها در مورد آن به توافق رسیده باشند . این طرح بعد از توافق باید به اداره ثبت شرکت ها (در تهران) ، دایره ثبت شرکت ها (در شهرستان ها)

و در نواحی که دایره ثبتی نیز وجود ندارد ، در اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جهت ثبت شرکت تسلیم شود . مراجع ثبت پس از بررسی اساسنامه شرکت و طرح پذیره نویسی سهام و پس از مطابقت آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می کند . بنیان گذاران شرکت وظیفه دارند تا ضمن چاپ اعلامیه در روزنامه مشخص شده ، در بانکی که تعهد سهام نزد آن ها صورت می گیرد نیز آگهی را در معرض دید عموم قرار دهد . این اطلاعیه در واقع پیشنهادی از سوی بنیان گذار برای کسانی خواهد بود که متعهد به پرداخت بخشی از سرمایه برای تشکیل شرکت خواهند بود . در این آگهی شرکت ها موظف خواهند بود تا مطالب زیر را درج کنند .

  • نام بنیان گذاران و یا نمایندگان قانونی آن ها
  • موضوع پرداختی شرکت
  • سرمایه لازم برای تشکیل شرکت
  • مهلت زمانی پذیره نویسی
  • محل انجام پذیره نویسی و پرداخت مبالغ مورد نظر
  • اسناد و مدارک لازم ضمیمه شده به اعلامیه پذیره نویسی

 

نکات مهم در پذیره نویسی چیست

در ماده دوازدهم لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هر متقاضی (پذیره نویس) سهام شرکت پس از توقیع نمودن برگه تعهد سهم مبلغی را که باید نقد پرداخت کند را به حساب شرکت در حال تأسیس واریز و رسید آن را دریافت می کند . در این مرحله الزام در پرداخت کلیه وجوه تعهد شده وجود ندارد ، ولی آن ها باید حد اقل ۳۵% مبلغ را پرداخت کنند . پذیره نویسان باید دقت داشته باشند تا فرآیند پذیره نویسی به صورت واقعی انجام شود و نه صوری ، چرا که در غیر این صورت هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت . مواردی مشاهده شده است که شرکت های سهامی در شرف تأسیس از بستگان خود می خواهند تا با شرکت در پذیره نویسی سرمایه تعیین شده در اساس نامه را متعهد شوند و بعداً سهامی را که به آن ها اختصاص داده می شود را خریداری کنند . در این مورد چون افراد قصد شریک شدن در شرکت را ندارند ، پذیره نویسی آن ها فاقد اعتبار خواهد بود و پیامد هایی را نیز به دنبال خواهد داشت .

جمع بندی مطلب  پذیره نویسی چیست

قانون در ماده ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان کرده است که بنیان گذاران هر شرکت باید تعهد کامل سرمایه را از پذیره نویسان دریافت کنند و این کار حتماً باید قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد . بنابراین تا زمانی که سرمایه شرکت به طور کامل تأمین نشود ، شرکت اجازه تأسیس نخواهد یافت .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone