شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

توقیف حقوق و مزایای کارکنان

توقیف حقوق و مزایای کارکنان

توقیف حقوق و مزایای کارکنان

توقیف حقوق و مزایای کارکنان ، کلمه توقیف به معنی بازداشت کردن و نگه داشتن است زمانی که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به مراجع ذیصلاح مبنی بر پایمال شدن حقوق خود شکایت طرح می کند و در صورتی که به تایید مراجع ذیصلاح برسد حکمی توسط آن نهاد صادر می شود و در آن حکم نوشته شده که بدلیل شکایت اداره/سازمان/آقای …… و نپرداختن حقوق ایشان می بایست نسبت به مسدود نمودن حقوق فرد خاطی اقدام نماید و حقوق و مزایای مشارالیه توقیف شود .

حال این نکته به میان می آید که چه میزان از حقوق و مزایای کارکنان قابل توقیف است ؟ در قانون احکام مدنی محدودیتهای برای میزان و مبلغ توقیف حساب وجود دارد به این صورت که برداشت نمودن از حساب یک شخص متاهل با مجرد متفاوت هست .

آیا شخص خاطی دارای فرزند می باشد یا خیر ؟

 آیا سرپرست خانوارد بوده یا خیر ؟

میزان و مبلغ طرح شده در شکایت چقدر است ؟

و …

از دلایل مختلف  جهت مشخص شدن میزان و مبلغ قابل برداشت شده از حقوق و مزایای کارکنان بشمار می آید . برخی از افراد برای اینکه بدهی خود را به شاکی نپردازند اقدام به معامله و برداشت از حسابهای خود می نمایند که این اقدام ، با حکم مراجع ذیصلاح باطل و معامله یا مراودات مالی صورت گرفته مردود تلقی شده و ابطال می گردد.

خدمات حسابداری.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone