تراز ارقام آرین با توجه به خدمات ارائه شده خود مفتخر به کسب گواهی رضایت از مشتریان می باشد در واقع یکی از بزرگترین اهدافی که این شرکت تا کنون در رسیدن به آن تلاش بسیار نموده جلب رضایت مشتریان در ازاء خدمات ارائه شده است که این خود به تنهایی افتخاری بزرگ برای ما محسوب می گردد

در ذیل به برخی از فعالیت های حسابداری و حسابرسی تراز ارقام آرین اشاره خواهیم نمود :

 1. تهیه و تنظیم صورت های مالی جهت مناقصات ، ارائه به بانک ها و سفارت خانه ها ، اداره مالیات و غیره
 2. تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم
 3. گزارشات فصلی بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
 4. پیاده سازی سیستم های مالی و محاسبه بهای تمام شده
 5. مشاوره جهت نصب و پیاده سازی سیستم های مالی و آموزش نیروی انسانی
 6. پیشنهاد ، طراحی و پیاده سازی انواع کدینگ حساب ها
 7. انجام خدمات پیمانکاری وظایف امور مالی به خارج از سازمان
 8. کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب و اعزام حسابدار و تامین کادر مالی
 9. رفع اختلاف مالی بین شرکاء و سهامداران
 10. انجام امور تصفیه شرکت و مدیریت امور تصفیه
 11. اصلاح و تعدیل حساب ها
 12. دفاع مالیاتی
 13.  مشاوره مالی و اقتصادی
 14. تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی
 15. تهیه بودجه و گزارشات تحلیلی مالی و سایر
 16. گزارشات مالی و محاسباتی خاص
 17. خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط شرکت پذیرفته میشود
 18. ارائه سایر خدمات مالی مورد احتیاج موسسات و شرکت ها بسته به مورد
 19. و …

ما معتقدیم که هر چه ثبت صورتها و روند مالی شرکت ها به صورت کامل و با در نظر گرفتن کوچک ترین جزئیات به همراه استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم لحاظ گردد تمامی مباحث مالی و گزارشات مالی قابل استناد و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .همواره اهدافی در زمینه ی حسابرسی توسط شرکت حسابداری و حسابرسی دنبال می شود که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

در واقع حسابرسی فعالیتی است که به علت دارا بودن ویژگی هایی از دیگر فعالیت های جامعه متمایز می شود ، در حسابرسی می توان از حیث موضوع به چندین طرق مختلف مورد بحث و رسیدگی قرار داد . در واقع می توان بدین گونه بیان نمود که در هر وضعیت حسابرسی با یک موضوع دیگر در ارتباط می باشد . هدف حسابرسی ، بازرسی و در نظر گرفتن مدارک حسابداری و سایر شواهد مستدل قابل استناد می باشد در واقع حسابرسان با استفاده از فرایندهایی که در درون سازمان و شرکت و یا اداره موجود می باشد به همراه دارایی ها و نیز مشاهده و بررسی مدارک لازم فعالیت حسابرسی خود را آغاز می نماید که این خود یکی از وظایف تراز ارقام آرین می باشد .

«به شما پیشنهاد می دهیم با این مجموعه راه کوتاه تر و مطمئن تری را برای رسیدن به موفقیت انتخاب نمایید و روی پشتیبانی و حمایت همیشگی ما در این راه حساب کنید. »