شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بخشنامه ها

Home/بخشنامه ها

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

2021-04-21T10:28:32+04:30

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی [...]

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی2021-04-21T10:28:32+04:30

بخشنامه همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی

2021-04-20T11:16:42+04:30

در این مطلب به مطالعه دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای [...]

بخشنامه همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی2021-04-20T11:16:42+04:30

بخشودگی جرایم قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ 

2021-04-19T16:45:24+04:30

بخشودگی جرایم قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در سال [...]

بخشودگی جرایم قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ 2021-04-19T16:45:24+04:30

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۰

2021-04-13T16:54:47+04:30

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی در سال [...]

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۰2021-04-13T16:54:47+04:30